• 92 33 6390
  • rorleggervaktainnlandet@gmail.com
  • Disenstrandvegen 11, 2321 Hamar

Rørleggervakt

Vakttelefon: 923 36 390 / 476 19 790

Ring oss så raskt som mulig så forteller vi deg hva du skal gjøre fram til vi kommer

 Det vi gjør ved ankomst

 
  • Forhindre videre skade
  • Avdekke skadeårsak
  • Reparere lekkasje hvis mulig evt utkobling av aktuelt rør
  • Lage rapport som du kan ta med videre til ditt forsikringsselskap
 

Vi rykker som regel alltid ut innen 30 minutter – Noen ganger står vi og pusser tennene til minstemann og andre ganger kan vi være på hockeykamp. Men vi er alltid klare for å raskt komme oss ut på veien for å hjelpe. Vi er alltid klare for at noe kan oppstå. Vi har god kompetanse på borehulls pumper, vannlekkasjer, tett avløp samt små og store ting som forhindrer vann eller avløps system fra å kunne fungere.

Rørleggere vi har på utrykning er godt kjent med de fleste typer utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med akutte behov. Vi har til sammen 10 års erfaring med utrykningsjobber og vi finner stort sett en løsning permanent eller provisorisk så det fortsatt skal være beboelig fram til en videre plan blir lagd for eventuelle store eller små utbedringer.

Ring nå